Une jakineko zein ohikoez bestelako zeinahi erako lanez arduratzeko gai den gizataldea daukagu, ezein bezeroengana bidaltzeko.

Jatetxeetako sukaldeetako, tabernetako, ikastegietako edota pisuetako (maizter aldaketa, itxitako pisuak, …) garbiketa orokorrak burutzen ditugu. Instalazioen sakoneko garbiketa burutzea da geuretzat hartzen dugun ataza.

Altueran dauden beirak ere garbitzen ditugu, beti ere, Laneko Arriskuen Prebentzio legeak ezarritako araudiari zorrotz jarraiki eta haga teleskopikoz zein plataforma jasogarriz lagunduta.

Asko dira enpresetan, bulegoetan, pabilioietan, etxebizitzetan… egiten diren obrak (nola eraikuntza eta sustapen enpresek, hala partikularrek burutuak.).

Hemen Garbiketak enpresan arduraz gauzatzen ditugu obra amaierako garbiketak, eta horretara, zure areto berrietan ezarri aurretik dena garbi eta txukun aurki dezazun.

ZALANTZARIK?

Erantzuten dugu

+943 71 48 45

Arduraz gauzatzen ditugu obra amaierako garbiketak

Zergatik gu aukeratu


Zure gaurko zein etorkizuneko beharrei erantzuteko eta haietara egokitzeko gai garelako.


Nortzuk gara
bideo0bideo1