Bezero bakoitzari egokitutako garbiketa plan bat burutzen dugu

Mantentze garbiketa

Jakin badakigu, instalazioen mantenamendurako garbiketa zerbitzu profesionala eta kalitatezkoa dela aukerarik onena, hauek behar bezala mantentzeko eta lan bizitza erabilgarria luzea izan dezaten.

Badakigu halaber, inguru garbia lanerako inguru erosoa dela, horregatik, zure instalazioak garbi baino garbiago zaintzeaz arduratzen gara.

Hemn Garbiketak enpresan bezero bakoitzari egokitutako garbiketa plan bat burutzen dugu haren bere lan esparruko beharren araberakoa. Zure instalazioek behar dezaketen mantenamendurako garbiketa maiztasunari egokitzen gatzaizkio (egunerokoa, asterokoa, hamabosterokoa. hilerokoa, …) egoera bakoitzerako egokienak diren beharrezko makineria, lanabesak zein kalitatezko produktuak baliatzen ditugu.

ESKATU AURREKONTUA